Omschrijving werkfase

Proficiat , indien U deze stap neemt zal U verscheidene honderden euro's besparen , want :

Het is zo dat vele projecten, die gestart worden ZONDER goede begeleiding (lees : een goed ontwerp) bijna altijd gedoemd zijn te "staan" of te "vallen". Evenals om ook nog niet de nadruk te leggen over de veelvuldige "onnodige "uitgaven die deze met zich meebrengen , - dit zowel onmiddellijk of op lange termijn gezien - !!

Het is zoals reeds lang geweten dat een tuin of welk project ook, steeds mooier en nuttiger zal worden met de jaren, én dit door een uitgebalanceerd ontwerp & studie & concept.

Onze beste reclame is die van onze tevreden opdrachtgevers , dit zijn onze beste referenties , m.a.w. levendige mond-aan-mond reclame. Het is ook zo dat het tussen "ons" beiden moet "klikken" zoals in een relatie : eens de besprekingen gestart zijn ontstaat er immers een langdurige vertrouwensrelatie KLANT - TUINAANNEMER (dit praktisch levenslang, de klant is en blijft steeds welkom , zelfs vele jaren, na het project kan de klant beroep doen op ons , indien er zich een probleem zou voordoen).

Tenslotte kan men stellen dat wanneer U van in den beginne start met een goede basis (plan, aanpak van de realisatie , enz..) veel geld, tijd en teleurstellingen zal voorkomen en tevens een enorme meerwaarde zal te weeg brengen aan Uw onroerend goed , zowel financieel als psychologisch.

Beginfase

  • Nna een contactopname door U komen wij steeds vrijblijvend ter plaatse om het eventuele probleem of realisatie te bespreken, alsmede ook bv. reeds ideeën naar voor te brengen.
  • Als bekwame tuinarchitect & uitvoerder (sinds 1991) is er meestal een directe kijk op de situatie waarbij de klant waarschijnlijk reeds lang in het "slop" zit.
  • Daar wij niet met een vaste formule kunnen werken wat betreft kosten e.d. omdat ieder project verschillend is geven wij op deze site geen vaste tarieven op : zo is er bv. volledige gratis prijsopgave voor "losse" projecten zoals terras, oprit, constructies , enz… Anderzijds voor een totaalproject waarbij steeds een studie of voorontwerp moet gemaakt worden , zal een klein forfait als waarborg worden aangerekend.
  • Ingeval van een totaalproject wordt een kleine waarborg gevraagd om reeds een selectie te maken én een garantie naar de potentiële klant toe te kunnen geven.
  • M.a.w. wij willen niet het "uithangbord of menukaart " zijn voor velen die ons nodeloos aan het lijntje willen houden. (hoe meer tijd we aan die categorie moeten spenderen , des te minder tijd kunnen we spenderen aan de "echte" klant, én het is trouwens aan deze laatste die we onze volle aandacht willen schenken ).

Volgende stap

  • Na akkoord van ontwerp zijn er talrijke mogelijkheden , zie bij werkwijze en doe-het-zelf.
  • Wie zal het tuinontwerp uitvoeren ? : Uzelf , wij , in fasen , door ½ klant & ½ chon ?
  • De uiteindelijke gekozen formule wordt tenslotte zeer uitvoerig besproken en vervolgens op papier gezet opdat er zich voor beiden geen misverstanden kunnen voordoen.
  • OPGEPAST : de mensen die al een ontwerp hebben laten maken door een externe tuinarchitect(e) zijn ook welkom bij ons , mits de nodige aanpassingen ( al dan niet nodig ) wordt hierop eveneens gratis offerte gegeven..


terug